PRISTUPANJE UDRUZI

Osobe koje se žele učlaniti u udrugu, ukoliko smatraju da ispunjavaju uvjete propisane statutom, podnose zahtjev za učlanjenje, koji treba sadržavati sljedeće:

1. Uredno ispunjenu Pristupnicu kao zahtjev;

2. Presliku osobne iskaznice;

3. Sliku veličine kao i za osobnu iskaznicu;

4. Dokaz o pripadnosti postrojbi.


Pojedinosti vezane za učlanjenje u Udrugu zainteresirani mogu naći u Statutu objavljenom na ovoj WEB stranici, link Akti.
Upite u svezi učlanjenja slati na e-mail: udruga-batt@net.hr

Zainteresirani su dužni identificirati se imenom i prezimenom, jer nepoznate e-mail poruke se brišu.

Pristupanje se provodi u skladu sa Statutom Udruge.

Klikom na PRISTUPNICA skinite obrazac za popunjavanje.