UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka
 

Broj: 22-01-02-02-004/08.
Split, 08. 08. 2008. godine

 

U skladu sa statutom, Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata (dalje: Udruga), a temeljem Rješenja o zastupanju, Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, KLASA: UP/I-230-02/06-01-299 Ur. broj: 2181-06-01-07-2, u Splitu 10. siječnja 2007. godine, donosim slijedeću

 

ODLUKU


1. Organizira se odlazak na jednodnevni izlet u Metković – SAFARI NA NERETVI, a za organizaciju i provođenje ovoga izleta kao Predstavnika Udruge imenujem, Renata Čevru – Ćuntru.

2. Izlet se planira za 23.08.2008. godine, na način da će se u međuvremenu preko ove stranice kao i SMS porukama anketirati članstvo koje se treba izjasniti do 17.08.2008 godine do 12:00 sati.

3. S obzirom na rezultate provedenog anketiranja članova i njihovu zainteresiranost, Predstavnik Udruge će donijeti odluku o daljnjem postupanju.

4. Predstavnik Udruge je ovlašten zastupati interese udruge tijekom provođenja SAFARIJA NA NERETVI odnosno jednodnevnog izleta.


5. U skladu sa navedenim članovi Udruge mogu kontaktirati Predstavnika Udruge Renata Čevru na mobilni broj: 098453551.

6. O poduzetim aktivnostima Predstavnik Udruge dužan je odmah po provođenju istih, a najdalje do 25.08.2008. godine izvijestiti predsjednika Udruge a Središnji odbor na prvoj sjednici iza 23.08.2008. godine.
 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Stjepan Rojnica v.r