UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka

 

Broj: 22-01-02-02-003/08.
Split, 29. 07. 2008. godine

 

U skladu sa statutom, Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata (dalje: Udruga), a temeljem Rješenja o zastupanju, Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, KLASA: UP/I-230-02/06-01-299 Ur. broj: 2181-06-01-07-2, u Splitu 10. siječnja 2007. godine, donosim slijedeću


ODLUKU

1.   U svezi provođenja projekta ostvarivanja prava propisanih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, članova Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata – Zagreb, kao Nositelja projekta ispred Udruge specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata, imenujem gospodina Damjana Alerića rođenog: 16.07.1963. godine.

2.  Nositelj projekta, ovlašten je provoditi anketiranje članova Udruge Specijalne jedinice Policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata, ažurirati i prezentirati podatke tijelima Udruge i drugim nadležnim tijelima u cilju ostvarivanja Zakonskih i drugih preostalih prava članova Udruge.

3.   Prema krovnoj Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata – Zagreb kao i prema drugim tijelima Nositelj projekta, ovlašten je zastupati članove Udruge kao i Udrugu Specijalne jedinice Policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata.

4.   U svrhu provođenja navedenih aktivnosti Nositelj projekta ima pravo uvida u arhivu Udruge Specijalne jedinice Policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata.

5.  U cilju ostvarivanja projekta, članovi Udruge mogu kontaktirati Nositelja projekta na mobilni broj: 0959047037.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Stjepan Rojnica v.r.