UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka

Broj: 22-01-01-002/09
Split, 18. 02. 2009. godine
 

Temeljem stavka 2. članka 23. Statuta Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata (dalje: Udruga) donosim sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU SABORA UDRUGE

1. Saziva se izborno-izvještajni Sabor Udruge koji će se održati u Hotelu Zagreb u Duilovu, 28.02.2009. godine sa početkom u 18:00 sati.

2. Ovlašćuje se tajnik Udruge pripremiti, izraditi i poslati Pozive svim redovnim članovima Udruge.

3. Rizničar Udruge uputit će Pozive članovima Udruge redovnom poštom ili neposredno na ruke članova Udruge.

4. Nakon provedenog službenog dijela Sabora Udruge organizirati će se primjeren domjenak.

5. Prijedlog poslovnika o radu izborno – izvještajnog sabora Udruge će se objaviti na Web stranici Udruge.

6. Svi navedeni troškovi kao ali i ostali troškovi u svezi organizacije sabora Udruge podmirit će se iz financijskih sredstava Udruge.

7. Ova Odluka objaviti će se na Web stranici Udruge u cilju pravovremenog informiranja članstva u svezi organizacije i provođenja sabora Udruge.
 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Stjepan Rojnica v.r.