UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka
 

Broj: 22-01-02-02-001/08.
Split, 11. 06. 2008. godine


Temeljem stavka 1., članka 35., Statuta, Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata (dalje: Udruga), Ovjerenog od strane Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, KLASA: UP/I-230-02/06-01-299 Ur. broj: 2181-06-01-07-2, u Splitu 10. siječnja 2007. godine, donosim slijedeću


ODLUKU

1. Za rizničara Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata, imenujem gospodina Renata Čevru, rođenog: 05.06.1971. godine koji će dužnost rizničara obnašati od 11.06.2008. godine nadalje.

2. Sa nadnevkom 11.06.2008. godine, razrješujem dužnosti dosadašnjeg rizničara Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata, gospodina Ivicu Jukića, rođenog: 05.04.1965. godine koji je stvarno i pravno odgovoran za vođenje financijske dokumentacije i financijskog poslovanja Udruge za razdoblje od osnutka Udruge do 11.06.2008. godine.

3. Novom rizničaru gospodinu Renatu Čevri, rođenom: 05.06.1971. godine, dosadašnji rizničar gospodin Ivica Jukić, rođen 05.04.1965. godine, dužan je za razdoblje od osnutka Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata zaključno sa 11.06.2008. godine, predati primjerak godišnjih financijskih izvještaja i primjerak kompletne financijske dokumentacije Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata vođenu u skladu sa Statutom, najdalje do 11.08.2008. godine.

4. Rizničar Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata, gospodin Renato Čevra, rođen: 05.06.1971. godine ovlašten je angažirati druge stručne osobe za obavljanje knjigovodstveno - financijskih poslova kako bi se isti vodili u skladu sa Statutom Udruge Specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata.

 
 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Stjepan Rojnica v.r.