UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE »BATT« SPLIT IZ DOMOVINSKOG RATA

»Bočina, Abramović, Tomaš, Topić«

MB:1837281;  Žiro račun:2330003-1100331745 Splitska banka
 

Broj: 22-01-02-04-014/08
Split, 20. 06. 2008. godine

 

AKTIVNOSTI UDRUGE


U organizaciji krovne udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata i Udruge specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata na području županije Splitsko – dalmatinske provedeno je niz aktivnosti, kako slijedi:

1) Polaganje vijenaca koje se odvijalo na groblju hrvatskih branitelja i centralnom križu na Lovrincu na kojem su uz predstavnike Udruge BATT sudjelovali i predstavnici Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, Udruga specijalne policije HRHB, HVIDRA Split, PU Splitsko – dalmatinske, grada Splita i županije Splitsko – dalmatinske. Polaganje vijenaca se odvijalo 20.06.2008. od 10:00 sati. (slike)

2) Organiziran radni sastanak predstavnika Udruge BATT Split i predstavnika krovne Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Zagreb sa predstavnicima PU Splitsko – dalmatinske, Grada Splita i županije Splitsko – dalmatinske. Sastanak održan u prostorijama PU SD u biblioteci 20.06.2008. u 10:30 sati.
- Na sastanku se razgovaralo o problematici rada USJP-BATT-SPLIT.

3) Održana tribina na temu: „Specijalna policija MUP-a RH tijekom Domovinskog rata na području Dalmacije“, na kojoj je izlagao povjesničar dr. sci. Ante Nazor ravnatelj Hrvatskog memorijalno - dokumentacijskog centra Domovinskog rata kao i rukovoditelji specijalne policije iz Domovinskog rata i ostali sudionici tribine. Tribina održana 20.06.2008. godine od 11:00 do 13:00 sati u sobi 309 u PU SD. (slike)

4) U organizaciji Udruge specijalne jedinice policije „BATT“ Split iz Domovinskog rata održan Središnji odbor Krovne udruge a kojeg čine predsjednici 24 temeljne udruge a na kojem se raspravljalo o internim pitanjima unutar Udruge. Središnji odbor održan 20.06.2008. godine u 13:30 sati u Specijalnoj jedinici policije Split - Mravince.

5) Odigrana nogometna utakmica ekipa krovne Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata i Udruga specijalne policije HRHB, nadnevka 20.06.2008. godine od 15:00 sati u Dugopolju. (slike)

6) Proveden rafting niz rijeku cetinu u duljini od 8 kilometara sa ciljem u Blatu na Cetini za članove udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata. Rafring održan 20.06.2008. godine od 15:00 sati na rijeci Cetini. (slike).

7) U Blatu na Cetini uz rijeku Cetinu za sve sudionike aktivnosti organizirano je prigodno okupljanje koje je održano 20.06.2008. godine od 19:00 sati. (slike)
 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Stjepan Rojnica v.r